value drain

In veel industriële en medische markten zien we dat niet zozeer de prijs, maar de Servicegraad (SLA) en Total Cost of Ownership een steeds belangrijker onderdeel worden van de totale deal. De effectiviteit en het serviceniveau dat uw bedrijf biedt, worden daarmee voor een groot deel bepaald door de efficiëntie van uw logistiek, zowel in- als extern. Daarbij worden de rol en het afbreukrisico van verpakkingen binnen de keten steeds groter!

In verschillende onderzoeksrapporten worden ‘After Sales’ activiteiten als een steeds crucialere succesfactor genoemd. Vaak dragen ‘After Sales’ en ‘Parts’ zelfs substantiëler bij aan de marge dan de originele (bv systeem) leveringen. Daarnaast wint het behalen van de afgesproken servicegraad (SLA) en Total Cost of Ownership (TCO) meer aan belang binnen de totale deal.

Hebben verpakkingen hierin ook een rol?

Het spreekt voor zich dat de prestaties van de (service) logistiek hierbij een steeds belangrijkere rol innemen. En aan deze logistiek zijn verpakkingen onlosmakelijk verbonden. Dankzij de verpakking weet de transporteur waar het product naartoe moet, blijft het product goed beschermd en, niet onbelangrijk, bepaalt u de kosten (volume) voor het transport.

Deel van het grotere geheel

Helaas bestaat er in de meeste bedrijven vaak geen echte integrale aanpak of beleid voor verpakkingen. De functionele structuur van de meeste organisaties leidt ertoe dat verpakken ongemerkt een echte value drain kan zijn omdat niemand overall procesverantwoordelijk is. Door de verhoogde nadruk op TCO en SLA, wordt het strategisch belang van een gedegen en integraal verpakkingsmanagement voor veel bedrijven echter steeds groter!

Kijkend naar de gehele keten, zien we dit fenomeen steeds vaker terugkeren rondom verpakkingen. In de meeste gevallen merken we dat er binnen een bedrijf nog wel optimaal wordt verpakt, maar binnen de gehele keten zien we problemen ontstaan:

 • Leveranciers en/of partners die ervoor zorgen er omgepakt moet worden omdat ze verpakkingen leveren die binnen het vervolg van de supply chain niet toegestaan zijn.
 • Te grote verpakkingen die voor overbodige transportkosten zorgen. Steeds verdere doorvoer van DIM gewichten heeft daarbij een negatieve hefboomwerking op transportkosten.
 • Verschillende schakels in de keten maken ieder gebruik van hun eigen labellingsysteem, wat zorgt voor verwarring of erger…
 • Verpakking die geoptimaliseerd is voor een enkele stap in de keten, maar niet voor de complete supply chain.
 • “Overontwikkelde” (lees: dure) verpakking, gebruikt om te voldoen voor alle bewegingen en bestemmingen.
 • Verpakking die alleen lokaal wordt aangepast.
 • Etc.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit wat er allemaal misgaat. Gevolg is vaak onnodige extra transport-, handling- en/of DOA kosten; een value drain dus.

Procesverbeteringen en kostenbesparingen

Om een value drain te beheersen, heeft u centrale regie nodig. Iemand die uw gehele supply chain in kaart brengt en een algemeen beleid opstelt. Het outsourcen van activiteiten rondom verpakken bij de specialist leidt direct tot procesverbeteringen én kostenbesparingen. Om concurrerend te kunnen opereren richt u zich op uw kernactiviteiten en nemen bedrijven, zoals FPC, al uw zorgen omtrent verpakken uit handen.
 

Vraag een gratis quick scan aan:

In een twee uur durende sessie gaan we, samen met uw team door de supply chain heen voor een eerste evaluatie van verpakkingselementen.

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon (verplicht):

  Functie:

  Telefoonnummer:

  Email (verplicht):