• Nederlands
  • Engels

Verpakkingsvarianten standaardiseren

Vraag: Er is een wildgroei aan verschillende typen verpakkingen ontstaan binnen onze supply chain. Hoe kan ik verpakking standaardiseren?

Antwoord: Vaak is het niet helder wie op welk moment nieuwe verpakkingsvarianten toevoegt in de keten. Dat kunnen namelijk ook leveranciers of partners zijn. Daarnaast ontbreekt het vaak aan een duidelijke structuur over wie waartoe is geautoriseerd op verpakkingsgebied.

Voordat actie genomen kan worden zal eerst een grondige analyse plaats moeten vinden, meer informatie daarover staat hieronder.

Eerst centraliseren, dan harmoniseren

De manier om dit soort vraagstukken aan te pakken is eerst een manier te zoeken om alle gegevens en kennis met betrekking tot verpakkingen te centraliseren. De betrokken partijen dienen in kaart gebracht te worden en er moet een overzicht gemaakt worden van wat er waar gebeurt.

Niet alleen verpakkingsvarianten zijn belangrijk, maar ook de eigenschappen van de de producten die verpakt moeten worden. Een software tool zoals PackAssist van FPC helpt met het borgen van alle verzamelde gegevens, in de onderzoeksfase, maar ook zeker voor de toekomst.

Wanneer dit gerealiseerd is kan gestart worden met het standaardisatieproces door harmonisatie van verpakkingen door de gehele supply chain.

Zaken die tijdens de analysefase aan het licht zouden kunnen komen zijn:

  • De aanwezigheid van verpakkingsformaten met kleine afwijkingen die in de praktijk onderling uitwisselbaar zijn.
  • Verschillende verpakkingstypen die voor hetzelfde product worden gebruikt.
  • Leveranciers en/of partners die ervoor zorgen dat je moet herverpakken omdat ze verpakkingen leveren die binnen de supply chain niet toegestaan zijn.
  • Te grote verpakkingen die voor overbodige transportkosten zorgen.
  • Verschillende schakels in de keten maken ieder gebruik van hun eigen labellingsysteem, wat zorgt voor verwarring of erger…
  • Verpakking die geoptimaliseerd is voor een enkele stap in de keten, maar niet voor de complete supply chain.
  • “Overontwikkelde” (lees: dure) verpakking, gebruikt om te voldoen voor alle bewegingen en bestemmingen.
  • Verpakking die alleen lokaal wordt aangepast.

Quick wins en strategie

De uitkomsten van de analyse zullen u helpen quick wins en strategische doelen voor de lange termijn te vinden en uiteindelijk te komen tot een geharmoniseerd verpakkingsbeleid.

FPC kan uw organisatie helpen door de initiële analyse uit te voeren, het verpakkingsbeleid helder te krijgen en heldere structuren te implementeren gebaseerd op onze Scope methode. Reductie en standaardisatie van verpakkingsvarianten kan u erg veel besparen!

Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten!

Contact