• nl
  • en

real-time-locatie-volgenVraag: Van de producten die we verzenden wil ik weten waar en in welke staat ze op dit moment zijn. Mijn vervoerder biedt me echter te weinig houvast. Hoe blijf ik toch “in control”?

Antwoord: De oplossing is het heft in eigen hand te nemen en te zorgen dat u real time deze informatie ontvangt. Dit kan door de juiste technologie te koppelen aan uw verpakkingen. U maakt daarmee uw verpakking als het ware intelligent, ook wel bekend als Smart Packaging.

Uw verpakking voorziet u van een continue stroom aan informatie over uw producten:

  • Monitoring: zien waar en in welke staat uw producten zijn
  • Alerting: een melding als er iets fout gaat zodat u meteen kunt schakelen
  • Reviewing: verzamelde data gebruiken om knelpunten te signaleren en structureel aan te pakken

Locatie: waar is mijn product nu?

smart packaging locatieAls we het hebben over locatie is Track & Trace natuurlijk al een bestaand concept. Dit is echter vaak gebaseerd op het scannen van een product (via een barcode op de verpakking) op vooraf vastgelegde checkpoints. Tussen deze checkpoints in kan er van alles gebeuren met uw product waar u geen grip op heeft. De vastgelegde checkpoints zorgen er daarnaast voor dat u voor de “last mile” overgeleverd bent aan de informatie die de transporteur kan verstrekken. Dit gaat vaak niet verder dan: het product zit in vrachtwagen A, sorteercentrum B of vliegtuig C. Bovendien is het scannen vaak handwerk en daardoor komt het regelmatig voor dat er producten tussendoor schieten waarop u dus geen tracking heeft.

Bij het concept Smart Packaging is de verpakking zelf de bron van de data voor tracking. Dit betekent dat u zelf real-time in staat bent om te zien waar uw product zich bevindt, wanneer u dat wilt. Zo raakt u dus nooit meer producten kwijt en ziet u het snel als producten “off-track” gaan of ergens stagneren.

Conditie: is mijn product nog in bruikbare staat?

Smart Packaging - statusDe actuele status van een product is een gecompliceerder verhaal. Het product dat in de verpakking zit staat hierbij centraal. Het monitoren van de status is relevant voor producten die gevoelig zijn voor één of meerdere invloeden die zich tijdens transport kunnen voordoen. Zo kan elektronica beschadigen door teveel schokken en mag het niet nat worden, mogen voedingsmiddelen niet een te hoge temperatuur krijgen en mogen steriele producten niet geopend worden, etc. De voorbeelden zijn eindeloos.

Voor het meten van deze waarden zijn er bestaande oplossingen in de vorm van sensoren die laten zien welke invloeden uw product heeft doorstaan. Echter, deze oplossingen hebben als nadeel dat u dit pas waarneemt op het moment dat de producten al op hun bestemming zijn aangekomen.

Bij het concept Smart Packaging communiceert de verpakking op het moment dat het incident zich voordoet. Aan dat feit kunt u op dat moment ook niets meer veranderen. Maar u bent wel in staat om in het vroegst mogelijke stadium gepaste actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door alvast een nieuw product op te sturen als u weet dat het reeds verstuurde product onbruikbaar ontvangen zal worden.
Daarnaast weet u ook exact wanneer er een voorval heeft plaatsgevonden en wie daar ten tijde verantwoordelijk voor was. Op basis van deze informatie kunt u probleemgebieden in uw proces identificeren en structureel verbeteren.


In de praktijk: dashboard en meldingen

dashboard smart packagingFPC beyond packaging biedt met PackStatus een concrete oplossing voor het in praktijk brengen van Smart Packaging in uw eigen omgeving.

Centraal bij Smart Packaging staat dat u controle houdt over alles wat er met uw producten gebeurd. Een dashboard waarop u locaties kunt waarnemen is daarbij onmisbaar en daarom ook onderdeel van ons aanbod. Hiermee heeft u dus een compleet en real-time overzicht van waar al uw producten zich bevinden.

Nog veel relevanter is dat u real-time meldingen ontvangt van incidenten die zich tijdens transport kunnen voordoen. Dus alle informatie over producten die “off-track” gaan, ongeoorloofd geopend worden, ineens te warm of te nat zijn, te hard geschud zijn, etc. krijgt u direct binnen en kunt u meteen managen.

Lees meer op de productwebsite:

www.packstatus.com