• Nederlands
  • Engels

DOA's reduceren

Vraag: Onze organisatie heeft last van DOA’s (Defect on arrival). We willen die reduceren, maar hoe?

Antwoord: Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 30% van alle doa’s hun oorsprong hebben in de logistiek, waarbij de verpakking als boosdoener wordt aangewezen.

Het blijkt echter dat de verpakking wel goed is, maar het integrale verpakkingsproces vaak niet gestroomlijnd is binnen de supply chain. Weet iedereen overal in de keten hoe er correct en volgens specificatie moet worden verpakt?

FPC licht het verpakkingsbeleid in uw logistieke keten door middels de Scope methode en draagt oplossingen aan zodat verpakkingsbeleid en instructies tot in de haarvaten van uw logistieke operatie helder en geborgd zijn, eventueel vergezeld van software implementaties.

 

DOA Calculator

FPC heeft een tool om snel een inschatting te maken van het effect van DOA reductie op een organisatie: de DOA Calculator.

Door het invoeren van 6 sleutelvariabelen berekent de DOA calculator de huidige kosten per DOA en de huidige totale DOA kosten voor de organisatie op jaarbasis. Dit alles gebaseerd op het model uit het onderzoek.

Door de schuifbalk te bedienen kan een inschatting worden gemaakt van de besparing die wordt gerealiseerd door het terugdringen van het aantal DOAs.

Vul hieronder de gegevens van uw organisatie in en maak uw berekening:

Klik hier voor meer uitleg en achtergrondinformatie met betrekking tot de DOA calculator.

Indirecte kosten

De DOA Calculator maakt een berekening op basis van de directe kosten, met de componenten:

  • Onderdeelschade
  • Extra transportkosten
  • Voorraadbeheer

Omdat nog niet alle kostencomponenten waren gekwantificeerd is een vervolgonderzoek uitgevoerd door de RUG. Hierbij werden de indirecte kosten van een DOA in kaart gebracht (zie hieronder het model uit het onderzoek):

  • Logistiek; wereldwijd worden voorraden aangehouden om snel ter plekke te kunnen zijn en sommige onderdelen worden zo wel 10x de wereld rondgestuurd van magazijn naar magazijn!
  • Diagnose; de service engineer dient een goede rapportage af te leveren en customer service zorgt voor een juiste intake en registratie.
  • Analyse; DOA’s worden onderzocht op oorzaak.
  • Preventie; uit de analyse kan blijken dat bijv. stock purges nodig zijn of dat bin checks gedaan moeten worden.
  • Management; een niet te onderschatten component waaruit correctieve en preventieve maatregelen volgen en richting de klant acties genomen worden.

Belangrijkste conclusie is dat de indirecte kosten nog eens de helft bedragen van het bedrag aan directe kosten gerelateerd aan DOA’s.
Bijv. Als u €20.000.000 directe kosten heeft, dan heeft u naar schatting nog eens €10.000.000 aan indirecte kosten.

Model onderzoek DOA kosten

Klanttevredenheid en Imago

Alhoewel met de onderzoeken een goede inschatting is gemaakt van alle directe- en indirecte kosten die DOA’s met zich meebrengen, werd bij de onderzochte bedrijven nog een belangrijk element genoemd, namelijk klanttevredenheid.

Bedoeling is om ook deze component inzichtelijk te krijgen met een nieuw vervolgonderzoek. De inschatting is dat het effect van DOA’s op klanttevredenheid wel eens veel groter kan zijn dan tot nog toe werd gekwantificeerd!

 

Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten!

Contact