Supply Chain Mapping

Supply Chain Mapping is een tool voor Supply Chain Management. Met deze methode wordt de gehele keten in kaart gebracht; hoe verlopen de waarde-, informatie-, en goederenstromen. En ook… waar zitten de belangrijkste afhankelijkheden mbt verpakkingen?

Als u met een verpakkingsbril op door de supply chain kijkt, wat valt u dan op? Herkent u het aantal ompakmomenten, ziet u de hoeveelheid lucht die vervoerd wordt, de onduidelijke labeling, de schades die veroorzaakt worden door ondeugdelijke verpakking?

Zomaar een greep uit besparingsopties die met een detailanalyse van de supply chain boven tafel kunnen komen. Dit zijn voorbeelden uit de praktijk die bevestigen dat verpakken een substantieel deel uitmaakt van de performance van de supply chain. Met Supply Chain Mapping kunt u alle verpakkingsaspecten in kaart brengen.

In diezelfde praktijk zien we vaak dat het belang van hoe om te gaan met verpakken (verpakkingsmanagement) over het hoofd wordt gezien of niet wordt (h)erkend. Een gemiste kans.

Verliezen zichtbaar maken met Supply Chain Mapping

Verpakkingen staan niet op zichzelf, maar komen veelvuldig in contact met inpakkers, vervoerders, warehouses, douane, wet- en regelgeving, transportmiddelen, klanten, field service engineers en niet te vergeten: andere verpakkingen. Dat is exact waarom het zo belangrijk is om eerst uw complete supply chain in kaart te brengen, voordat gekeken wordt naar verbeteringen.

Supply Chain Mapping wordt ingezet om betrouwbaarheid te verhogen, verspillingen in kaart te brengen, efficiencyverbeteringen door te voeren of snellere doorlooptijden te realiseren. De hele keten wordt in kaart gebracht; hoe lopen de waarde-, informatie- en goederenstromen?

Hoe nemen we verpakking mee bij het supply chain mappen? Eerste advies is om uw verpakkingsspecialist te betrekken bij SCM. Wanneer die functie er niet is kan die expertise uiteraard ook ingehuurd worden. In de praktijk worden de extra inspanning en kosten erg snel terug verdiend.

Scope® is onze methode om alle verpakkingsaspecten in uw supply chain snel en gestructureerd in kaart te brengen. Een visualisatie ziet u in het plaatje hierboven.

Een eerste check

Met onderstaande checklist stelt u snel vast of er, op het gebied van verpakkingen, verbeterpotentieel in uw supply chain kan zitten.
Bij 3 of meer ja’s gaat een packaging supply chain mapping u waarschijnlijk voordeel opleveren.

Check ja / nee?
Internationaal actief ja / nee
Lange, complexe supply chain ja / nee
Hoge verpakkingseisen ja / nee
High Tech Industriele omgeving ja / nee
Kostbare en kwetsbare onderdelen ja / nee
High quality service – SLA’s ja / nee

Wat doet FPC?

FPC biedt met de Scope® aanpak een focus op verpakkingen in de integrale supply chain. Onze specialisten brengen onafhankelijk, specifieke kennis en ervaring in wanneer het supply chain mapping traject wordt doorlopen. Verbeterpunten en aanbevelingen worden samen met u direct omgezet in ‘quick wins’ en ‘spot repair’. Daarna gaan we aan de slag met structurele verbeteringen.

Vraag een gratis quick scan aan:

In een twee uur durende sessie gaan we, samen met uw team door de supply chain heen voor een eerste evaluatie van verpakkingselementen.

    Bedrijfsnaam:

    Contactpersoon (verplicht):

    Functie:

    Telefoonnummer:

    Email (verplicht):