OEM-bedrijven in de hightechbranche stellen hoge eisen aan hun toeleveranciers met betrekking tot de kwaliteit van verpakkingen, zodat hun kwetsbare en kostbare onderdelen in perfecte staat worden aangeleverd. Om producten te beschermen, defecten en leverproblemen te voorkomen, definiëren opdrachtgevers steeds vaker vooraf welke verpakking gebruikt dient te worden. Omdat geavanceerde verpakkingsoplossingen kostbaar zijn, wordt vaak gebruikgemaakt van duurzame retourverpakkingen, voor meermalig gebruik. Dit vereist echter een goed georganiseerde retourlogistiek en inzicht waar alle retourverpakkingen zich bevinden.

De logistieke uitdaging van ASML

Een optimale retourlogistiek voor verpakkingen was ook voor hightech-gigant ASML een must én uitdaging. De producent van complexe machines voor de productie van IC’s en chips in de halfgeleiderindustrie maakte al gebruik van geavanceerde verpakkingsoplossingen, maar het was onvoldoende inzichtelijk waar deze verpakkingen zich in de logistieke keten bevonden. Dat resulteerde niet alleen in hogere kosten, doordat kostbare verpakkingen ‘verdwenen’, maar het ontbreken van de juiste verpakking op het juiste moment bracht bovendien ook de beheersbaarheid van het proces en de leverperformance in het gedrang.

RFID als oplossing voor optimaal poolmanagement

Een systeem waarmee de ‘pool’ van verpakkingen altijd real-time te monitoren en managen is, dat is wat ASML nodig had. Faes Packaging Concepts en samenwerkingspartner Improvement IT hebben hen hierbij ondersteund, door het implementeren van RFID-techniek in hun logistieke proces bij high-tech toeleveranciers. RFID (Radio Frequency Identification) werkt op basis van RFID-chips en RFID-poorten. Verpakkingen met een unieke chip worden afgelezen door de poorten, waardoor informatie zoals het aantal verpakkingen en de locatie altijd real-time beschikbaar is.

Toepassing van RFID in de logistieke keten

Voor OEM-bedrijven en hun toeleveranciers in de hightech kan RFID dus een goede uitkomst bieden, zeker wanneer het ‘RFID-netwerk’ verder reikt dan de organisatie zelf en ook bij hun samenwerkingspartners geïmplementeerd wordt. Bijvoorbeeld bij KMWE; componentenleverancier van ASML. FPC was nauw betrokken bij de inrichting van hun nieuwe warehouse, om hun logistieke proces zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Zij kunnen nu beter sturen en sneller schakelen op de beschikbaarheid van verpakkingen doordat via het RFID netwerk van FPC niet alleen ASML maar ook de toeleverancier zoals KMWE real-time te zien krijgt waar welke retourverpakking staat. Bijvoorbeeld wanneer de productie daalt of toeneemt. Bovendien bespaart KMWE kostbare meters grond, doordat FPC ook de opslag van verpakkingen in de pool op zich neemt. Hierdoor kan KMWE zich richten op de core-business en hun klanten.

Heeft u een vraag over RFID en de toepassingen en mogelijkheden van deze techniek voor verpakkingsmanagement binnen uw organisatie? Neem contact op met de verpakkingsspecialisten van FPC – Beyond packaging.

Het Smart Packaging Project

Smart Packaging is onderdeel van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid). Dit Europese subsidieprogramma is opgezet om innovatie binnen het MKB te stimuleren en de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden te versterken. Een diversiteit aan bedrijven, waaronder FPC, werkt in het project Smart Packaging samen aan de slimme logistiek van de toekomst.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.