AtlasCopco Scope Packassist

Atlas Copco is wereldwijd marktleider op het gebied van industriële productiviteitsoplossingen. Het bedrijf streeft naar een uniforme uitstraling van hun spare parts wereldwijd, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. In beginsel gaat Atlas Copco deze uniforme uitstraling uitrollen voor de grote distributiecentra in België, Verenigde Staten en China, maar in een later stadium ook voor de regionale & lokale service centers wereldwijd.

Verbeteren van de huidige verpakkingsinstructies en implementatie ervan

De hoofdprobleemstelling in dit “Packaging Alignment Worldwide” project heeft te maken met de beperkingen in de huidige verpakkingsinstructies, de initiatie ervan en de communicatie daaromtrent. Atlas Copco Service Center ervaart moeilijkheden met het voldoende gedetailleerd communiceren van verpakkingsinstructies naar andere distributiecentra, de externe verpakkingspartner (ACG, een sociale werkplaats) en leveranciers om zo een goed verpakkingsbeleid te borgen. Een grote uitdaging hierin is om dit te implementeren zonder overal manuele instructies voor te maken. Dat is namelijk erg arbeidsintensief en daardoor kostbaar.

Doelstellingen “Packaging Alignment Worldwide” project

  • Op detail aansturen van de supply chain en alle distributiecentra wereldwijd.
  • Reductie van mensafhankelijkheid bij het bepalen van een spare part verpakking.
  • Verbeteren van de uniforme uitstraling van producten en verpakkingen naar de klant toe.

Resultaat Scope traject: 15% volumereductie door toepassing PackAssist

FPC beyond packaging heeft voor de spare parts afdeling van Atlas Copco Airpower in Antwerpen een Scope traject uitgevoerd met betrekking tot de implementatie van PackAssist. Na een korte demonstratie van PackAssist was Atlas Copco er namelijk van overtuigd dat deze applicatie uitstekend aansluit bij hun behoefte.

In het Scope traject stelt FPC vast hoe de supply chain van Atlas Copco in elkaar zit, hoe de beheersing van master data wordt uitgevoerd, hoe het verpakkingsbeleid eruit ziet en welke verpakkingen, aandachtspunten en variaties toegepast worden in dit beleid:

Quick Scan door FPC beyond packaging

Binnen anderhalve dag heeft FPC bij twee externe partijen (Katoen Natie & ACG), de interne verpakkingsafdeling en de kitting afdeling een quick scan uitgevoerd. Onderdeel van deze quick scan zijn interviews met stakeholders en het evalueren van de verpakkingsinstructies.

Op basis daarvan heeft FPC een rapport opgeleverd met aanbevelingen over hoe PackAssist het meest efficiënt is en past binnen het huidige beleid, hoe de implementatie uitgevoerd zal worden in een scenarioplanning en wat de kosten van aanschaf en implementatie zijn. Daarnaast is er tijdens de quick scan geconstateerd dat grofweg 15% van het volume van de spare part verpakking gereduceerd kan worden door het toepassen van het verpakkingsalgoritme van PackAssist.

Supply Chain Packaging analyse FPC

Vervolg

Bovengenoemde resultaten zijn voor Atlas Copco Airpower dermate interessant dat ze bij een klant van FPC gaan bekijken hoe zij met PackAssist werken. Op basis daarvan gaat Atlas Copco besluiten welk scenario geïnitieerd zal worden.

Wilt u ook weten wat PackAssist voor u kan betekenen? Neem contact met ons op en vraag een vrijblijvende PackAssist demo aan!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.