Lean principles - packaging

Vandaag de dag omarmen veel bedrijven de Lean gedachte volledig. Eén van de grondbeginselen van Lean, het elimineren van vermijdbare verspilling (of waste) uit processen, raakt al helemaal ingebed in de bedrijfscultuur.

Toch zien we bij FPC beyond packaging dat er nog steeds vermijdbare waste over het hoofd wordt gezien. Bij elke van de 5 Lean principes zien we dat men veel laat liggen door vanuit het verkeerde startpunt te vertrekken:

1. Definieer waarde

Deze eerste stap uit de Lean filosofie is erg vaak gericht op de producten en diensten zelf. Er wordt gekeken wat ze moeten kunnen en doen in de ogen van de klant. Echter, ook de verpakking van goederen heeft invloed op de waarde perceptie bij de klant. Denk alleen al aan de verpakkingen van hedendaagse smart phones en je ziet dat de verpakking inmiddels onderdeel is geworden van het product.

Andersom, als producten aankomen in een ondeugdelijke verpakking ziet de klant dit als een vermindering in waarde van het totale product. En dan hebben we het nog niet over fenomenen zoals verkeerd leveren door een labelfout op de doos en te laat of beschadigd aankomen door inadequate verpakkingen. Deze zaken zorgen vaak voor een sterke daling in waarde perceptie.

Een uniforme en professionele uitstraling van de verpakking draagt bij aan een gevoel van kwaliteit. Daarmee vormt de verpakking een mogelijkheid tot waarde vermeerdering voor de klant.

2. Breng de waardestroom in kaart

Bij het in kaart brengen van de waardestroom komen vaak niet alle verpakkingsgerelateerde verspillingen aan het oppervlak. Dit komt allereerst omdat wel gekeken wordt binnen het eigen bedrijf of warehouse maar niet daarbuiten. Veel onnodige waste in uw proces ontstaat wanneer een volgende schakel in de keten een andere verpakkings- en/of labelbehoefte heeft. Het maken van ketenbrede afspraken kan dit voorkomen.

Daarnaast wordt vaak naar (productie) activiteiten en handelingen gekeken. Echter, op het vlak van verpakken zit er ook een grote verspillingscomponent “in de doos”. Hoeveel lucht verstuurt u omdat uw werknemers niet weten welke de best passende doos is? Dit kan behoorlijk in de papieren lopen, alleen al wanneer u kijkt naar transportkosten.

Een voorbeeld: van alle producten die een bedrijf op jaarbasis verstuurt gaat 10% via luchtvracht naar de eindbestemming. Om voor luchtvracht geschikt te verpakken moet er veel meer buffermateriaal worden gebruikt. Echter, de inpakker weet op het moment van verpakken niet wat de transportmethode zal worden. Daarom wordt 100% van de goederen “worst case” verpakt en daarmee zouden dus 90% van de zendingen efficiënter en goedkoper kunnen.

3. Ononderbroken flow

Binnen de Lean management filosofie wordt er in de derde stap gestreefd naar een ononderbroken flow van het product of dienst door de keten door de waste te gaan elimineren. Onderbrekingen in die fysieke flow worden vaker dan gedacht veroorzaakt door onregelmatigheden in het verpakkingsproces.

Als voorbeeld, ompakken komt veelvuldig voor omdat leveranciers een andere verpakkingseenheid hebben dan waar de klant uiteindelijk om vraagt. Vaak wordt dit gezien als een vorm van waste die niet te voorkomen is. Maar als u de leverancier kunt vertellen hoe hij volgens uw specificatie moet verpakken kunt u dit oplossen, de technologie is daarvoor tegenwoordig voorhanden.

4. Just in time: van push naar pull

Overproductie moet volgens het vierde Lean principe voorkomen worden. Met andere woorden, organisaties schuiven van een push naar een pull gerichte (productie) oriëntatie.

Wat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien is dat het “Just in time” principe een tijdsdruk legt op het verpakken van producten. Wanneer we ervan uitgaan dat de activiteit verpakken aan het einde van de productie plaatsvindt en vaak direct voorafgaand aan de verscheping, komt daar de bottleneck te liggen. Er is geen sprake van buffervoorraad dus alles moet in een dusdanig tempo verpakt worden dat transport cutoff tijden gehaald worden.

Dit kan alleen met juist gedefinieerde verpakkingsinstructies en een overzichtelijke verpakkingsrange. Anders kan deze tijdsdruk zomaar leiden tot het onjuist of ondeugdelijk verpakken van producten om de cutoff tijd te halen, of het missen van de cutoff tijd.

5. Blijf streven naar perfectie

Continuous Improvement, en daaraan gekoppeld het scheppen van voorwaarden voor een cultuur waarbinnen deze continue verbeteringen plaats kunnen vinden is een belangrijke component van Lean management.

Juist op het gebied van het verpakken is dit van cruciaal belang. Dit speelveld is zo dynamisch doordat de frequentie van nieuw ingebrachte variabelen (producten, leveranciers, bestemmingen, klanteisen, etc.) erg hoog is. Het is daarom een must om steeds mee te bewegen met die veranderingen.

Degene die als eerste een mogelijke improvement herkent bevindt zich meestal op de werkvloer. Maak daarom gebruik van die informatie en faciliteer oplossingen om die informatie te bundelen en in te zetten.
 

Verpakken integraal onderdeel van Lean management

Zoals u ziet is verpakken een integraal onderdeel van de Lean management gedachte. Onderschatting hiervan leidt ertoe dat u vermijdbare waste over het hoofd ziet en u dus een deel van de potentie van uw Lean programma onbenut laat.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.