Lean principles - packaging

Vandaag de dag omarmen veel bedrijven de Leangedachte volledig. Eén van de grondbeginselen van Lean, het elimineren van vermijdbare verspilling (of waste) uit processen, raakt al helemaal ingebed in de bedrijfscultuur. Toch zien we bij FPC dat er nog steeds vermijdbare waste over het hoofd wordt gezien. Bij elk van de 5 Leanprincipes is veel meer te winnen als u vanuit het juiste startpunt vertrekt.

1. Definieer waarde

Deze eerste stap uit de Leanfilosofie is meestal gericht op de producten en diensten zelf: wat moeten deze kunnen en doen in de ogen van de klant? Echter, ook de verpakking van goederen heeft invloed op de waardeperceptie bij de klant.

Een uniforme en professionele uitstraling van de verpakking draagt bij aan de kwaliteitsbeleving. Daarmee vormt de verpakking een mogelijkheid tot waardevermeerdering voor de klant.

Denk alleen al aan de verpakkingen van hedendaagse smartphones en je ziet dat de verpakking inmiddels onderdeel is geworden van het product. Andersom, als producten aankomen in een ondeugdelijke verpakking, ziet de klant dit als een vermindering in waarde van het totale product. Zeker als het product hierdoor te laat of beschadigd aankomt. En dan hebben we het nog niet eens over een verkeerde levering door een labelfout op de doos, ook dit zorgt vaak voor een sterke daling in waardeperceptie.

2. Breng de waardestroom in kaart

Bij het in kaart brengen van de waardestroom komt meestal maar een deel van de verpakkingsgerelateerde verspillingen aan het oppervlak. Dit komt allereerst omdat alleen gekeken wordt binnen het eigen bedrijf of warehouse en niet daarbuiten. Veel onnodige waste in het proces ontstaat wanneer een volgende schakel in de keten een andere verpakkings- en/of labelbehoefte heeft. Het maken van ketenbrede afspraken kan dit voorkomen.

Daarnaast wordt vaak naar (productie-)activiteiten en handelingen gekeken. Echter, op het vlak van verpakken zit er ook een grote verspillingscomponent ‘in de doos’. Hoeveel lucht verstuurt u omdat uw werknemers niet weten wat de best passende doos is? Dit kan behoorlijk in de papieren lopen, alleen al wanneer u kijkt naar transportkosten.

Een voorbeeld: van alle producten die een bedrijf op jaarbasis verstuurt, gaat 10% via luchtvracht naar de eindbestemming. Voor verzendingen via luchtvracht moet er veel meer buffermateriaal worden gebruikt. Echter, de inpakker kent op het moment van verpakken de transportmethode niet. Daarom wordt 100% van de goederen ‘worst case’ verpakt, met onnodig veel buffermateriaal. Dat betekent dat 90% van de zendingen efficiënter en goedkoper verpakt kan worden, maar die verspilling blijft vaak onopgemerkt.

3. Ononderbroken flow

Binnen de Leanmanagementfilosofie wordt er in de derde stap gestreefd naar een ononderbroken flow van het product of dienst door de keten, door de waste te elimineren. Waar men niet altijd bij stilstaat, is dat onderbrekingen in die fysieke flow vaak worden veroorzaakt door onregelmatigheden in het verpakkingsproces.

Ompakken komt bijvoorbeeld veelvuldig voor, omdat leveranciers een andere verpakkingseenheid hebben dan waar de klant uiteindelijk om vraagt. Vaak denkt men dat deze vorm van waste onvermijdelijk is. Toch kunt u deze waste eenvoudig voorkomen als u de leverancier kunt vertellen hoe hij volgens uw specificatie moet verpakken. De technologie is daarvoor tegenwoordig voorhanden.

4. Just in time: van push naar pull

Overproductie moet u volgens het vierde Leanprincipe voorkomen. Met andere woorden, organisaties schuiven van een push- naar een pull-gerichte (productie-)oriëntatie.

Wat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien, is dat het ‘just in time’-principe een tijdsdruk legt op het verpakken van producten. Wanneer we ervan uitgaan dat de activiteit verpakken aan het einde van de productie plaatsvindt en vaak direct voorafgaand aan de verscheping, komt daar de bottleneck te liggen. Er is geen sprake van buffervoorraad, dus alles moet in een dusdanig tempo verpakt worden dat transport cutoff-tijden gehaald worden.

Dit kan alleen met juist gedefinieerde verpakkingsinstructies en een overzichtelijke verpakkingsrange. Anders kan deze tijdsdruk om de cutoff-tijd te halen zomaar leiden tot het onjuist of ondeugdelijk verpakken van producten. Of tot het missen van de cutoff-tijd.

5. Blijf streven naar perfectie

Continuous Improvement, en daaraan gekoppeld het scheppen van voorwaarden voor een cultuur waarbinnen deze continue verbeteringen kunnen plaatsvinden, is een belangrijke component van Leanmanagement.

Juist op het gebied van het verpakken is dit van cruciaal belang. Dit speelveld is enorm dynamisch doordat de frequentie van nieuw ingebrachte variabelen (producten, leveranciers, bestemmingen, klanteisen, etc.) erg hoog is. Het is daarom een must om steeds mee te bewegen met die veranderingen.

Degene die als eerste een mogelijke improvement herkent, bevindt zich meestal op de werkvloer. Maak daarom gebruik van die informatie en faciliteer oplossingen om alle informatie te bundelen en in te zetten.

Verpakken integraal onderdeel van Leanmanagement

Zoals u ziet, is verpakken een integraal onderdeel van de Leanmanagementgedachte. Onderschatting hiervan leidt ertoe dat u vermijdbare waste over het hoofd ziet en dus een deel van de potentie van uw Leanprogramma onbenut laat.

Nog meer winst halen uit Lean?

Nog meer voordelen kunt u bereiken als u uw verpakkingsmanagement uitbesteedt aan een verpakkingsspecialist. Zoals u uw logistiek uitbesteedt aan een 4PL’er, zo kunt u verpakkingsmanagement uitbesteden aan een 4th Party Packaging, een 4PP’er. FAES is zo’n 4PP’er. Wij nemen het verpakkingsmanagement volledig van u over en helpen u om écht alle vermijdbare waste uit uw processen te halen.

Wilt u meer inzicht in de verbeterpunten? In dit whitepaper leest u wat de top 8 van veelvoorkomende problemen bij verpakken is en hoe u deze eenvoudig aanpakt.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.