We staan met een mooi artikel in het Nieuwsblad Transport. In het artikel wordt aandacht gegeven aan het belang en de financiële impact van een preventief DOA (Defect on arrival) beleid. Basis is het onderzoek dat FPC samen met de RUG uitvoerde.

Lees de complete inhoud van het artikel.

FPC in nieuwsblad transport