FPC beyond packaging adviseert vanuit een breed perspectief over verpakken, over de supply chain heen. Een paar mooie quotes die wij altijd in het achterhoofd hebben:

  • starting point for improvement is to recognize the need
  • In veel industriële omgevingen staat het thema ‘verpakken’ niet hoog op de prioriteitenlijst. Terwijl er door duidelijke afspraken en procedures met alle stakeholders in de supply chain enorme kostenbesparingen te realiseren zijn.
  • packaging is a shared responsibility
  • De ware efficiency van een verpakking kunt u alleen beoordelen door alle handelingen, processen en informatiestromen rondom die verpakking te bekijken. Die expertise kunt u uiteraard ook inhuren, deze extra kosten en inspanningen verdient u snel terug met de besparingen die u hierdoor realiseert.
  • cost of damages and loss of quality ar exceds the the total amount spent on packaging
  • Praktijkonderzoek naar DOA’s (Defect on Arrival) in de service logistiek wijst bijvoorbeeld uit dat 30% van de schades toe te wijzen is aan de verpakking.
  • the most dangerous waste is the waste you do not recognize
  • Vrachtkosten zijn gebaseerd op gewicht en volume. Bij de ontwikkeling van een verpakking wordt daar niet altijd rekening mee gehouden. Met als gevolg dat er lucht verzonden wordt. Terwijl de kosten voor transport wel zes maal zo hoog kunnen zijn als de kosten voor een verpakking.
  • If you can not measure it you cannot improve it
  • Met nieuwe technieken zoals intelligente webbased applicaties is het mogelijk om alle verpakkingsactiviteiten continu te monitoren, optimalisatiekansen in kaart te brengen en verbeteringen uit te rollen.

Steeds meer ketenpartners zijn sterk op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken en de juiste invulling daarvan. De een noemt dat een ecosysteem of opschuiven in de keten, de ander spreekt van partnerships of control towers, wij noemen het liever fourth parties.

Leent verpakken zich niet uitstekend om zo’n nieuwe samenwerkingsvorm te verkennen in de keten? Verpakken raakt de main business niet direct, de investering is te overzien, het kan op kleine schaal worden opgestart. Via centrale regie op verpakken zijn enorme besparingen te realiseren voor de hele keten.

Meer weten?

Faes Packaging Concepts is een groep gedreven verpakkingsconsultants en specialisten met een visie. Wij brengen uw bedrijf verder met verpakkingsanalyse en -advies voor de hele supply chain. En beschikken over de nieuwste technologieën om uw verpakkingsactiviteiten continu te monitoren en te optimaliseren. De weg naar succes in slimmer verpakken hebben wij op deze infographic voor u gevisualiseerd.

Bent u benieuwd wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.