Printed Electronics – het drukken van elektronica op een flexibele ondergrond – zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een wereldwijde markt met een omvang van 200 miljard euro in 2025. Om deze sector tot industriële bloei te brengen, is het van belang dat bedrijven meer gaan samenwerken dan nu het geval is. Daarom zijn diverse grote spelers, waaronder de Faes Group, verenigd in het innovatieve OP Zuid-project Printed Electronics. Faes Packaging Concepts (FPC) is het onderdeel van de Faes Group dat in dit project gaat meedraaien.

Industry 4.0

Het doel van dit project is het creëren van een ecosysteem waarin veiliger, eenvoudiger en slimmer gewerkt kan worden. Dit wordt ook wel Smart Industry of Industry 4.0 genoemd. Ook het Internet of Things is hiervan een onderdeel. Het doel is om de industrie steeds minder mensafhankelijk te maken. Handmatige interacties worden teruggedrongen; mensen gaan meer analyseren en optimaliseren, terwijl het bulkwerk geautomatiseerd wordt.

Binnen het Printed Electronicsproject is een ander doel dat er gezamenlijk ingekocht gaat worden en dat ERP-systemen aan elkaar gekoppeld worden. Op deze manier kunnen investeringen beter voorspeld worden, en alleen uitgevoerd worden wanneer het ook daadwerkelijk nodig is.

4P-rol

Deze verregaande ketensamenwerking sluit uitstekend aan op het beeld dat FPC heeft van de ketensamenwerking in de toekomst. In de toekomst zullen OEM’ers zich steeds meer focussen op hun core-activiteiten en alle non-core-activiteiten uitbesteden aan specialisten. Zoals het verpakkingsmanagement in het Printed Electronicsproject volledig wordt uitbesteed aan Faes Packaging Concepts. Wij regelen alles rondom verpakken in de supply chain en houden controle over de retourpool en interne ladingdragers. Zo nemen we in dit project als het ware een 4P-rol op ons voor verpakken.

Slim transport met RFID

Hoe werkt dat nu in de praktijk? In dit project wordt bijvoorbeeld gewerkt met plastic bakken die voorzien zijn van RFID-labels. Zo’n label vertelt je wat retourkomt zodra het label bij de verzender gescand is. Zo kun je, terwijl de zending onderweg is, al zien wat er terugkomt en kun je alvast voorbereiden wat er nodig is om de zending direct weer verzendklaar te maken. Is steriliteit vereist, zoals in de medische sector, dan geeft een verbroken RFID-label aan dat de steriliteit weg is. Wanneer dat niet het geval is, weet je dat deze zending niet eerst steriel gemaakt hoeft te worden.

Poolmanagement

Binnen de Brainport Industry Campus (BIC) verzorgt FPC met RFID ook zogenaamd poolmanagement, onder andere voor KMWE. Dat houdt in dat wij van KMWE alle zorg rondom retourverpakkingen overnemen, net als het beheer en opslaan van verpakkingen en het verzorgen van de juiste ladingdrager op het juiste moment. De verpakkingen worden verder gestandaardiseerd met behulp van PackAssist®, slimme software tooling van FPC. Via RFID-technologie maken we realtime inzichtelijk wat er op voorraad is en wat in productie staat. We gaan eveneens hulp bieden voor goede inpakinstructies, zowel binnen als buiten de cleanroom.

Samenwerken in de PE Supply Chain

Dit project maakt het mogelijk om de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen en zo alle facetten van de PE supply chain af te dekken. Als onderdeel van het Printed Electronics-project kan FPC verder groeien met nieuwe technologieën die aansluiten bij de bedrijfsvoering van klanten en de wens van de klant. Aan de hand van die wensen en behoeften bouwen wij de software en dienstverlening daaromheen.

                          

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.