Printed Electronics – het drukken van elektronica op een flexibele ondergrond – zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een wereldwijde markt met een omvang van 200 miljard euro in 2025. Om deze sector tot industriële bloei te brengen is het van belang dat bedrijven meer gaan samenwerken dan nu het geval is. Daarom zijn diverse grote spelers, waaronder de Faes Group, verenigd in het innovatieve OP Zuid-project Printed Electronics. Faes Packaging Concepts is het onderdeel van de Faes Group dat in dit project gaat meedraaien.

Industry 4.0
Het doel van dit project is het creëren van een ecosysteem waarin veiliger, eenvoudiger en slimmer gewerkt kan worden. Dit wordt ook wel Smart Industry of Industry 4.0 genoemd. Ook het Internet of Things is hier een onderdeel van. Het doel is om de industrie steeds minder mensafhankelijk te maken. Handmatige interacties worden teruggedrongen; mensen gaan meer analyseren en optimaliseren, terwijl het bulk-werk geautomatiseerd wordt.

Binnen het Printed Electronics project is ook het doel dat er gezamenlijk ingekocht gaat worden en dat ERP-systemen aan elkaar gekoppeld kan worden. Op deze manier kunnen ook investeringen beter voorspeld worden, en alleen uitgevoerd worden wanneer het ook daadwerkelijk nodig is.

Slim transport met RFID
De rol van Faes Packaging Concepts binnen het Printed Electronics-project is verpakkingsmanagement en controle houden over de retourpool en interne ladingdragers. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met plastic bakken die voorzien zijn van RFID-labels. Zo’n label vertelt je bijvoorbeeld wat er retour komt zodra het label bij de verzender gescand is. Zo kun je, terwijl de zending onderweg is, al zien wát er terug komt en kun je alvast voorbereiden wat er nodig is om de zending direct weer verzendklaar te maken. In het geval van steriliteit, zoals in de medische sector, geeft een verbroken RFID-label aan dat de steriliteit weg is. Wanneer dat niet het geval is weet je dat deze zending niet eerst steriel gemaakt hoeft te worden.

Binnen de Brainport Industry Campus (BIC) verzorgt Faes ook zogenaamd pool management middels RFID voor o.a. KMWE. Dat betekent dat betekent dat wij de zorg rondom retourverpakkingen, beheer en opslaan van verpakkingen en het verzorgen van de juiste ladingdrager op het juiste moment van KMWE overnemen. Met behulp van PackAssist®, software tooling van Faes Packaging Concepts, worden de verpakkingen verder gestandaardiseerd. Via RFID technologie wordt real time inzichtelijk gemaakt wat er op voorraad is en wat in productie staat. Faes gaat eveneens hulp bieden voor goede inpakinstructies, zowel in als buiten de cleanroom.

Samenwerken in de PE Supply Chain
Dit project maakt het mogelijk om de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen en zo alle facetten van de PE supply chain af te dekken. Als onderdeel van het Printed Electronics-project kan Faes Packaging Concepts verder groeien met nieuwe technologieën die aansluiten bij de bedrijfsvoering van klanten en de wens van de klant. Aan de hand van die wensen en behoeften wordt de software en dienstverlening daar omheen gebouwd.

                          

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.