Ketenregie uitbesteden aan één centrale partij, die ervoor zorgt dat logistieke processen binnen én tussen bedrijven efficiënter verlopen. Dit is als het aan ons ligt de toekomst van de logistiek én de rol die we als Faes Packaging Concepts gaan vervullen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Deze taak zullen wij naar verwachting 1 april overnemen van de huidige logistiek dienstverlener: Rubix.

Brainport Industries Campus als hightech hotspot

Brainport Industries Campus wil niet zomaar en bedrijfsverzamelgebouw zijn, maar een hightech hotspot voor technologische bedrijven, ontwikkelaars, opleidingsinstituten en een broedplaats innovatieve start-ups. Die combinatie zorgt namelijk voor synergie op allerlei vlakken. Een van de kansen die daaruit voortvloeit is schaalvergroting; door middel van inkoopcombinaties, kennisdeling en gemeenschappelijk gebruik van (kostbare) ruimte en resources. BIC initieerde het innovatieprogramma ‘Fabriek van de toekomst’, met onder andere het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML), waar Faes Packaging Concepts bij aanhaakte door de samenwerking die we al hadden met onze opdrachtgever KMWE; een belangrijke toeleverancier van ASML en tevens gevestigd op de campus. 

Een state-of-the-art AML-systeem

Een van de doelen van BIC was om een state-of-the-art AML-systeem op de campus te realiseren, waarbij de logistieke stromen voortdurend optimaal ondersteund zouden worden. Hier hebben dergelijke maakbedrijven in de hightech industrie baat bij, maar het vraagt tegelijkertijd ook wat van ze, bijvoorbeeld; transparantie en openheid in prijzen, bronnen, kennis, orders en andere interne informatie. Het vergt een omschakeling en behoorlijk wat onderling vertrouwen om de logistiek van verschillende bedrijven op de campus samen te voegen tot een optimaal werkend ecosysteem. Het is dus belangrijk dat alle partners die hierin een rol hebben de essentie begrijpen en geloven in het concept. In eerste instantie zouden we als Faes alleen het 4PP (4th Party Packaging) gedeelte op ons nemen, maar na het terugtrekken van logistieke dienstverlener Rubix, werd besloten dat we de volledige 4th Party Logistics voor Brainport Industries Campus gaan verzorgen. 

Lees hier meer over 4PL en 4PP 

“We hebben altijd al gezegd dat we verder wilden gaan dan alleen verpakkingen en advies. We willen klanten ontzorgen bij alles wat er bij en rondom verpakken komt kijken, zo nodig verbreden we onze focus. Dat hebben we op de Brainport Industries Campus waar kunnen maken.” 

Johan Faes | CEO van Faes  

Faes als dienstverlener op Brainport Industries Campus 

In de afgelopen maanden hebben we flink aan de weg getimmerd om alles rond te krijgen en op papier te zetten; waaronder belangrijke afspraken, de invulling van ons takenpakket en de indeling van de ruimte van waaruit we de logistieke processen managen. Zo zal onze ‘zone’ worden gesepareerd van de nu nog open logistieke ruimte van wel 300 lang bij 30 meter breed, door het (ver)plaatsen van wanden; een flinke ingreep. Vanuit deze afgebakende, centrale logistieke zone (inbound en outbound) beleveren we de bedrijven die van onze dienstverlening gebruikmaken. Ook worden hier kantoren en diverse personeelsvoorzieningen gerealiseerd, hier zullen 3 medewerkers van Faes gebruik van maken, die 6 medewerkers van KMWE én een flexpool van zo’n 20 krachten aansturen. 

“Lef en geloof in ‘de logistiek van morgen’ zijn essentieel voor de transitie naar een nieuwe, toekomstbestendige visie op logistiek. We moeten een lange termijnvisie durven hebben.” 

Johan Faes | CEO van Faes  

Wat zijn de voordelen van dit ecosysteem voor hightech maakbedrijven? 

Verpakken en logistiek behoren niet tot uw core-business en outsourcen is duur, vanwege de complexiteit en variëteit van uw producten. Met behulp van het logistieke ecosysteem weten we ondanks – of juist dankzij – die verscheidenheid eenheid in het logistieke proces te creëren, en dat levert onder de streep heel wat op. Nog meer voordelen van dit logistieke ecosysteem?: 

  • Één centraal aanspreekpunt voor alle vraagstukken rondom uw logistieke processen.  
  • We zijn ook een autoriteit op het gebied van (duurzame) verpakkingen en verpakkingsmanagement. Wanneer we zeggen ‘complete dienstverlening’, dan bedoelen we dus ook echt ‘compleet’. We denken van A tot Z met u mee. 
  • Minder risico op schade en verbetering van uw leverperformance. 
  • Door synergie met gelijkgestemde bedrijven op Brainport Industries Campus maakt u gebruik van elkaars kennis, middelen, ruimte en mensen, behaalt u inkoopvoordelen en bespaart u (transport)kosten. 
  • We zorgen dat de logistiek aansluit op uw bedrijfsprocessen en maken hierbij gebruik van innovatieve technologie.
  • Minder onnodige logistieke bewegingen, minder lucht vervoeren, gebruikmaken van duurzame verpakkingsmaterialen. En daarom: het gezamenlijk aangaan van duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder het verlagen van CO2-uitstoot en afval. 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op Brainport Industries Campus? Of wilt u graag weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.