Tijdens het FPC seminar in 2011 werd door de deelnemende bedrijven geconcludeerd dat er tussen de 20 en 25% meer winst behaald kan worden middels het aanpakken van DOA’s. Deze stelling is nu bevestigd door het onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen. De kwaliteit van dit onderzoek is zelfs zo goed, dat het de SLF Afstudeerprijs heeft gewonnen.

Masterstudente Tessa van Swieten heeft, in opdracht van FPC, een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten van DOA’s (Dead on Arrivals). Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van professor Ruud Teunter van Rijksuniversiteit Groningen. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat DOA’s circa 4% van de omzet kosten. Dit betekent dat er minimaal 20% meer winst te behalen is door het aanpakken van DOA’s.

SLF Afstudeerprijs 2013
De SLF (Service Logistiek Forum) Afstudeerprijs is voor de zesde maal uitgereikt en is in het leven geroepen voor afstudeerders op het gebied van service logistiek van universiteiten en hogescholen. Uit elf inzendingen zijn aan de hand van hun scripties vier deelnemers genomineerd voor de finale. De finale bestond uit posterpresentaties die door de vier genomineerden over hun afstudeeronderzoek zijn verzorgd tijdens de SLF Summit op 5 november 2013 bij Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Deze vier posterpresentaties zijn door de jury, bestaande uit een zestal vertegenwoordigers van onderwijs en wetenschap en het bedrijfsleven, beoordeeld. Met trots informeren wij u dat de overall winnaar van de scriptiebeoordeling en de presentatie is geworden: Tessa van Swieten. De jury heeft bijzondere waardering voor de gestructureerde en innovatieve manier waarop Tessa een probleem heeft opgepakt dat buiten de normale, begaande paden van service logistieke vraagstukken valt zoals vraagvoorspelling, voorraadmanagement en multi-echelon toewijzing. Ze heeft het probleem van DOA op de kaart gezet en aangetoond dat het voorkomen van DOA’s significante kostenbesparingen kan opleveren.

Natuurlijk is FPC erg trots dat Tessa deze prijs gewonnen heeft. Daarnaast is het zeer positief dat hierdoor de belangrijkheid van onderzoek naar DOA problematiek onder de aandacht gebracht wordt.

FPC feliciteert Tessa met deze afstudeerprijs en wenst haar zeer veel succes toe met haar carrière!

Samenvatting & conclusies DOA onderzoek
De samenvatting en conclusies van het onderzoek worden door FPC gebundeld. Als u interesse heeft in een exemplaar, dan kunt u dit kenbaar maken bij .