Een efficiënt verpakkingsproces levert geld op, heel veel geld. FPC stelt dat bedrijven tot 25% meer winst kunnen maken door verpakkingen en vooral het proces eromheen serieus onder handen te nemen. FPC, de dienstverlenende business unit van Faes Group uit Reusel, is als geen ander in staat om de vaak verborgen (faal)kosten tot een minimum terug te brengen.

Een artikel dat gepubliceerd is in het blad Eindhoven & de Kempen in Bedrijf: