Do what you do best and outsource the rest

 

Veel bedrijven zijn gewend om te werken met zogenaamde 4PL’ers (fourth party logistics). Voor alle logistieke activiteiten binnen de supply chain is de 4PL het eerste en enige aanspreekpunt. Ze hebben een volledig beeld over alle informatiestromen en zo kunnen ze continu verbeteren en optimalisaties doorvoeren.

Wat FPC echter vreemd blijft vinden, is dat verpakken een onderwerp is dat in de praktijk toch nog vaak liever in eigen beheer gedaan wordt. Blijkbaar is dit een onderwerp dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, of waarvan het belang mogelijk zelfs wordt onderschat!

Logistiek uitbesteden is logisch

Logisch dat bedrijven logistiek uitbesteden aan een 4PL’er want het behalen van een afgesproken servicegraad (SLA) en Total Cost of Ownership (TCO) worden steeds belangrijkere onderwerpen en zijn cruciaal om klanten tevreden te maken en te houden. Daarnaast is het met de toenemende globalisering en complexiteit van de hedendaagse supply chain steeds lastiger om deze te managen.

Servitization – Logistiek als sleutel voor succes

Servitization is momenteel een veelgebruikt businessmodel. De betrouwbaarheid en professionaliteit van alle logistieke facetten rondom deze “totaal-ontzorging” worden dan nóg bepalender voor uw succes. Uw prestaties stralen direct af op uw imago als betrouwbare partner. U kunt het zich, simpel gesteld, niet meer veroorloven om onderdelen “op goed geluk” de wereld in te sturen.

“Zouden we een partij die de hele zorg rondom verpakken uit handen neemt misschien 4PP’er moeten noemen? Een partij die het eerste en enige aanspreekpunt is voor alle verpakkingsgerelateerde activiteiten in uw supply chain. Met een compleet overzicht en in staat om continu te verbeteren en optimaliseren.

4PP (Fourth Party Packaging) – Wordt de verpakking niet vergeten?

Waar 4PL in een adem genoemd wordt met logistiek, aarzelt men echter vaak om voor verpakken en verpakkingen externe expertise in te schakelen. Uw logistiek is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met verpakken. De rol en daarmee het afbreukrisico van verpakken binnen de keten zijn daarom niet te onderschatten. Ook de efficiency verbeteringen en besparingen over de keten heen worden vaak niet (h)erkend.

Helaas is in de praktijk vaak geen sprake van een echte integrale ketenaanpak of beleid. De functioneel opgebouwde structuur van de meeste organisaties leidt ertoe dat verpakken ongemerkt een echte value drain kan zijn omdat niemand over-all procesverantwoordelijk is. En dit terwijl het strategisch belang van een gedegen en integraal verpakkingsmanagement voor veel bedrijven alleen maar groter wordt.

Zouden we een partij die de hele zorg rondom verpakken uit handen neemt misschien 4PP’er moeten noemen? Een partij die het eerste en enige aanspreekpunt is voor alle verpakkingsgerelateerde activiteiten in uw supply chain. Met een compleet overzicht en in staat om continu te verbeteren en optimaliseren. FPC kan en wil die rol in ieder geval graag vervullen.

 

Vraag een gratis quick scan aan:

In een twee uur durende sessie gaan we, samen met uw team, door de supply chain heen voor een eerste evaluatie van verpakkingselementen.

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon (verplicht):

Functie:

Telefoonnummer:

Email (verplicht):